สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง รฟม. เตรียมเปิดทางเดินเชื่อมต่อ MRT บางซื่อ กับสถานีกลาง

สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง รฟม. เตรียมเปิดทางเดินเชื่อมต่อ MRT บางซื่อ กับสถานีกลาง

สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง รฟม. เตรียมดำเนินการเปิดให้บริการทางเดินเชื่อมต่อระหว่าง MRT บางซื่อ กับสถานีกลางบางซื่อ รองรับผู้ใช้บริการในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 รฟม. เดินหน้าพัฒนาจุดเชื่อมต่อระบบราง เตรียมเปิดให้บริการทางเดินเชื่อมต่อ MRT บางซื่อ กับสถานีกลางบางซื่อ

รองรับประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง ในวันที่ 2 สิงหาคมนี้

ตามที่ กระทรวงคมนาคม เตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต และช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน และสถานีกลางบางซื่อ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นั้น นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า รฟม. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้า มหานครสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ได้ดำเนินการพัฒนาสถานีรถไฟฟ้า MRT บางซื่อ ให้เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน กับสถานีกลางบางซื่อ

เพื่อให้ประชาชนสามารถเปลี่ยนระบบการเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว อันเป็นการพัฒนาระบบราง เพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมสร้างศักยภาพของสถานีกลางบางซื่อให้เป็นศูนย์กลางคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงการเดินทางให้ต่อเนื่องทั้งระบบ โดยก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อกับบริเวณทางเดินชั้นใต้ดินของสถานีกลางบางซื่อ จำนวน 2 จุด ซึ่งทางเดินเชื่อมต่อจุดที่ 1 จะอยู่บริเวณทางเดินผู้โดยสารของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน บางซื่อ และทางเดินเชื่อมต่อจุดที่ 2 จะอยู่บริเวณชั้นจำหน่าย บัตรโดยสารของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน บางซื่อ ปัจจุบัน รฟม. ได้เร่งรัดการก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อทั้ง 2 จุด ให้แล้วเสร็จเร็วกว่าที่แผนงานกำหนด และเตรียมเปิดให้บริการในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เพื่อรองรับการเปิดทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วง บางซื่อ – รังสิต และช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน และสถานีกลางบางซื่อ

พร้อมทั้งจัดเตรียมมาตรการอำนวยความสะดวกภายในระบบรถไฟฟ้า MRT เพื่อรองรับการเดินทางเชื่อมต่อของผู้โดยสาร อาทิ การจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ เครื่องออกเหรียญโดยสารอัตโนมัติ (Automatic Ticket Vending Machine หรือ TVM) ห้องออกบัตรโดยสาร (Ticket office) ประตูจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automatic Fare Collection Gate หรือ AFC GATE) ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทางไปยังสถานีกลางบางซื่อ (ทางออกที่ 3) ลิฟต์ บันได บันไดเลื่อน เป็นต้น

พร้อมทั้งเพิ่มจุดตรวจคัดกรองรักษาความปลอดภัย และติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยตลอดระยะเวลาให้บริการ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเดินทางจากรถไฟฟ้าสายสีแดงไปยังรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน หรือเดินทางต่อไปยังรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เพื่อเข้าสู่พื้นที่ปริมณฑล อันเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่รอบนอกและพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครที่สะดวกสบาย บรรเทาปัญหาการจราจรและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ขสมก. เปิด เส้นทางเดินรถ เพิ่ม 4 สาย เชื่อม รถไฟฟ้าสายสีแดง

ขสมก. ดำเนินการเปิด เส้นทางเดินรถ เพิ่มเติมอีก 4 สาย เพื่อทำการเชื่อกับระบบ รถไฟฟ้าสายสีแดง เริ่มให้บริการภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม จะปรับปรุงและเพิ่มเติม เส้นทางเดินรถ สำหรับรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่ สาย 49, สาย 67, สาย 79 และสาย 522 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์เดินทางเชื่อมต่อระบบ รถไฟฟ้าสายสีแดง (รถไฟชานเมืองสายสีแดง)

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม จะปรับปรุงและเพิ่มเติมเส้นทางเดินรถโดยสาร จำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่ สาย 49, สาย 67, สาย 79 และสาย 522 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์เดินทางเชื่อมต่อระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง โดยจัดเก็บค่าโดยสารตามอัตราปกติของรถโดยสารแต่ละประเภท เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย จะเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง โดยไม่เก็บค่าบริการ เป็นเวลา 3 เดือน (เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2564) ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ขสมก. จึงได้มีการปรับปรุง และเพิ่มเติมเส้นทางเดินรถโดยสาร จำนวน 4 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์เดินทางเชื่อมต่อระบบรถไฟสายดังกล่าว โดยจัดเก็บค่าโดยสารตามอัตราปกติของรถโดยสารแต่ละประเภท โดยจะให้บริการในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.30 น. และตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จะให้บริการเวลา 05.00 – 19.30 น.

รายละเอียดสายเส้นทางเดินรถที่เปิดให้บริการทั้ง 4 สายนั้น มีดังนี้

49 : เส้นทางสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) – หัวลำโพง (เดิม) ปรับปรุงเป็นเส้นทางวงกลมสถานีกลางบางซื่อ – หัวลำโพง และช่วงสถานีกลางบางซื่อ – ยมราช – หัวลำโพง (ให้บริการทั้งรถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา)

67 : เส้นทางวัดเสมียนนารี – เซ็นทรัลพระราม 3 (เดิม) เพิ่มเติมเส้นทางช่วงสถานีกลางบางซื่อ – เซ็นทรัลพระราม 3 (ให้บริการเฉพาะรถโดยสารปรับอากาศ )

79 : เส้นทางอู่บางแค (วัดม่วง) – ราชประสงค์ (เดิม) เพิ่มเติมเส้นทางช่วงอู่บรมราชชนนี – สถานีบางบำหรุ – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) (ให้บริการเฉพาะรถโดยสารปรับอากาศ)

 522 : เส้นทางรังสิต – งามวงศ์วาน – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เดิม) เพิ่มเติมเส้นทางช่วงสถานีรถไฟฟ้ารังสิต – สถานีรถไฟฟ้าแยก คปอ.(ให้บริการเฉพาะรถโดยสารปรับอากาศ) สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง